Oprava Cena
Rozbitá dotyková plocha alebo LCD displej pripravujeme
Poškodený zadný kryt pripravujeme
Čistenie od tekutiny od 20 €
Obnova systému Android 15 €
Iná oprava dohodou
Galaxy A6