Oprava Cena
Rozbitá dotyková plocha alebo LCD displej 75 €
Čistenie od tekutiny 40 €
Obnova systému Android 15 €
K5